Cele podróży
  Kwatery

   Pytania i odpowiedzi na temat sposobu rezerwacji

   1. Jak wyszukać interesującą mnie wycieczkę?

   W ramach wyszukiwania można wybrać następujące rodzaje podróży:

   • Wycieczki lotnicze: ten rodzaj wycieczki obejmuje rezerwację zakwaterowania i odpowiedniego przelotu, ewentualnie również transfer.
   • Tylko zakwaterowanie: przyjazd i podróż powrotne odbywają się we własnym zakresie i są organizowane przez Państwa samodzielnie. U nas rezerwują Państwo tylko zakwaterowanie na czas swojego pobytu.

   1.1 Wyszukiwanie wycieczki lotniczej

   W wyszukiwaniu proszę kliknąć na zakładkę „Wycieczka lotnicza“.

   Miejsce docelowe:

   Z rozwijanego menu należy wybrać kraj, region i/lub miejscowość.

   Lotnisko początkowe:

   Po kliknięciu odpowiedniego pola wyświetli się lista lotnisk dla wylotów. Kliknięciem myszy proszę wybrać odpowiadające Państwu lotnisko.

   Podróżni:

   Po kliknięciu na pole, w którym należy wpisać osoby biorące udział w wycieczce otwiera się menu. Tutaj można zdefiniować liczbę dorosłych i dzieci biorących udział w wycieczce. Jeśli w wyjeździe uczestniczyć będą dzieci, można obok nich za pomocą + lub – podać wiek. Prosimy wprowadzić tutaj wiek, w jakim dzieci będą podczas powrotu z wycieczki.

   Przyjazd i wyjazd:

   Po kliknięciu na pole wyjazd i przyjazd otworzy się kalendarz. Za pomocą symboli strzałek znajdujących się po lewej i prawej stronie nazwy miesiąca można zmienić miesiąc. Można też skorzystać z pól wyboru miesiąca i roku. Aby wstawić datę do pola wyjazdu lub przyjazdu należy po prostu kliknąć odpowiednią datę.

   Po kliknięciu na „Znajdź wycieczkę“ wyświetlą się wszystkie oferty spełniające warunki wyszukiwania.

   1.2 Wyszukiwanie według zakwaterowania z dojazdem we własnym zakresie

   Proszę kliknąć w wyszukiwaniu na zakładkę „Tylko zakwaterowanie“.

   Miejsce docelowe:

   Z rozwijanego menu należy wybrać kraj, region i/lub miejscowość.

   Podróżni:

   Po kliknięciu na pole, w którym należy wpisać osoby biorące udział w wycieczce otwiera się menu. Tutaj można zdefiniować liczbę dorosłych i dzieci biorących udział w wycieczce. Jeśli w wyjeździe uczestniczyć będą dzieci, można obok nich za pomocą + lub – podać wiek. Prosimy wprowadzić tutaj wiek, w jakim dzieci będą podczas powrotu z wycieczki.

   Przyjazd i wyjazd:

   Po kliknięciu na pole wyjazd i przyjazd otworzy się kalendarz. Za pomocą symboli strzałek znajdujących się po lewej i prawej stronie nazwy miesiąca można zmienić miesiąc. Można też skorzystać z pól wyboru miesiąca i roku. Aby wstawić datę do pola wyjazdu lub przyjazdu należy po prostu kliknąć odpowiednią datę.

   Po kliknięciu na „Znajdź wycieczkę“ wyświetlą się wszystkie oferty spełniające warunki wyszukiwania.

   2. Czy mogę uszczegółowić wyszukiwanie lub zmienić je?

   Tak. Po zakończeniu wyszukiwania na stronie z ofertami wyświetlą się różne filtry. Kryteria wybieramy, klikając myszą na pole obok danego kryterium - możliwość wyboru wielokrotnego. W wynikach wyszukiwania wyświetlą się tylko te oferty, które posiadają wybrane przez Państwa cechy.

   Dane wycieczki mogą Państwo dostosować za pomocą przycisku „Zmień wyszukiwanie“ znajdującego się obok ofert po lewej stronie. Po kliknięciu na „aktualizuj“ wyświetlą się oferty. Za pomocą przycisku „z przelotem“ lub „tylko zakwaterowanie“ mogą Państwo dostosować sposób podróży.

   3. Jak mogę wyświetlić i skalkulować cenę?

   3.1 Po rozpoczęciu wyszukiwania otrzymają Państwo oferty spełniające zdefiniowane kryteria wyszukiwania. Po prawej stronie zdjęcia i nazwy obiektu wyświetli się „Cena od… €“. Po kliknięciu na tę cenę zostaną Państwo przekierowani na następną stronę. Tam w zakładce „zakwaterowanie“ i „jednostka mieszkalna“ znajduje się dokładny opis i więcej zdjęć. Po kliknięciu zakładki „Terminy i ceny“ wyświetlone zostaną jednostki mieszkaniowe z podaniem dokładnej ceny dla zdefiniowanego terminu i podanej liczby osób.

   3.2 Proszę zauważyć, iż wyliczenie ceny otrzymacie tylko w przypadku,gdy wcześniej wpisaliście w odpowiednie pola datę podróży oraz ilość osób.

   3.3 Jeśli szukali Państwo wycieczki lotniczej, w cenie wyświetlonej obok dostępnej jednostki zakwaterowania ujęty jest przelot. Transfer na lotnisko i z lotniska jest w cenie, jeśli taka informacja znajduje się w ofercie.

   4. Gdzie znajdę dalsze szczegóły oferty?

   Po wybraniu obiektu w zakładkach „Zakwaterowanie“ i „Jednostki mieszkalne“ wyświetli się szczegółowy opis obiektu i znajdujących się w nim jednostek mieszkalnych. W zakładce „Terminy i ceny“ w dostępnych jednostkach mieszkalnych można wyświetlić kolejne informacje, klikając na „Szczegóły oferty“. Jeśli szukali Państwo wycieczki lotniczej, po kliknięciu na „Szczegóły lotu“ wyświetlą się informacje o czasie lotu i liniach lotniczych.

   5. Jak dodać samochód do wynajęcia?

   5.1 Jeśli dla danej oferty dostępny jest wynajem samochodu, nad żółtym polem z ceną wyświetli się opcja „zarezerwuj samochód“. Po kliknięciu na tę opcję wyświetlą się dostępne samochody oraz linki do warunków i miejsca najmu.

   5.2 Po kliknięciu na żółte pole zawierające cenę wynajmowanego pojazdu i opisem „zarezerwuj dodatkowo“ mogą Państwo dodać pojazd o=do swojej rezerwacji. Spowoduje to aktualizację ceny wycieczki.

   5.3 Proszę pamiętać, że samochód rezerwują Państwo u naszego partnera, firmy Sunny Cars. Otrzymają Państwo odrębną fakturę za tę usługę i zapłacą bezpośrednio usługodawcy. Wszelkie inne dokumenty dotyczące wynajmowanego pojazdu otrzymają Państwo również bezpośrednio od firmy Sunny Cars.

   6. Jak mogę zrobić rezerwację?

   6.1 Po kliknięciu na zakładkę „Terminy i ceny“ wyświetlą się dostępne obiekty zakwaterowania w cenie, terminie i dla liczby osób podanych w wyszukiwaniu. Po kliknięciu myszą na żółte pole z ceną i opisem „do rezerwacji“ system przeniesie Państwa do dalszych etapów rezerwacji.

   6.2 Proszę najpierw wprowadzić swoje dane osobowe oraz informacje dotyczące pozostałych podróżujących. Proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie dane, w szczególności imiona (również imię drugie) i nazwiska należy wpisać zgodnie z tym, co widnieje w Państwa ważnych dokumentach poróżnych.

   6.3 Proszę jeszcze wybrać sposób płatności i wprowadzić wymagane dane dotyczące płatności. Następnie proszę kliknąć przycisk „Rezerwuję i płacę“.

   7. Ogólne warunki świadczenia usług

   7.1 W formularzu rezerwacji oraz na dole każdej strony znajdą Państwo link do naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Można je otworzyć do odczytu lub zapisać.

   7.2 Informujemy, że tekst umowy nie zostanie zapisany. Oczywiście wszystkie dane księgowania otrzymają Państwo w potwierdzeniu rezerwacji.

   8. Potwierdzenie rezerwacji:

   8.1 Po wpłynięciu rezerwacji wyślemy Państwu w ciągu kilku minut potwierdzenie jej otrzymania albo potwierdzenie rezerwacji e-mailem ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi dalszych kroków.

   8.2 Jeżeli w przeciągu godziny od złożenia rezerwacji nie otrzymają Państwo od nas e-maila, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

   8.3 W przypadku, gdy otrzymają Państwo najpierw tylko potwierdzenie zgłoszenia rezerwacji z reguły w ciągu 24 godzin przesyłamy drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji wraz z fakturą.

   9. Zapłata

   W zależności od tego, którą ofertę chcą Państwo zarezerwować, cena za wycieczkę płatna będzie albo na naszą rzecz albo na miejscu na rzecz usługodawcy. Stosowna informacja wyświetli się w zakładce „Warianty płatności“, po przeprowadzeniu kalkulacji ceny wybranego obiektu. Jeśli płatność ma zostać uiszczona na naszą rzecz, mogą Państwo w ramach procesu rezerwacji wybrać jeden z następujących wariantów płatności:

   9.1 Zapłata przelewem bankowym:

   • Po potwierdzeniu rezerwacji prosimy o niezwłoczną wpłatę 20% ceny podróży.
   • Pozostałą kwota jest wymagalna na 42 dni przed rozpoczęciem wycieczki. W niektórych obiektach można uiścić pozostałą część ceny wycieczki na miejscu w dniu przyjazdu. Jeśli taka możliwość istnieje, wyświetli się ona podczas kalkulacji ceny za wycieczkę.
   • W przypadku rezerwacji krótkoterminowych (w ciągu ostatnich 6 tygodni przez wyjazdem) płatna jest cała kwota. W obiektach, które oferują uiszczanie pozostałej kwoty na miejscu, również w tym przypadku uiszczana jest tylko zaliczka, a reszta podlega zapłacie w dniu przyjazdu na miejsce.
   • Ten wariant płatności można wybrać dla rezerwacji tylko zakwaterowania w terminie do 10 dni przed upływem terminu z możliwością bezpłatnego anulowania. W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie późniejszym lub w przypadku wycieczek lotniczych akceptujemy wyłącznie środki płatnicze wyszczególnione poniżej.
   • Opłata za ewentualne usługi dodatkowe uiszczana jest na miejscu (chyba, że w opisie obiektu podano informację, iż są one zawarte w cenie).

   9.2 Płatność przelewem natychmiastowym:

   • W przypadku płatności przelewem natychmiastowym zostaną Państwo w ramach procesu rezerwacji przekierowani do formularza przelewu, za pomocą którego po wpisaniu danych bankowości online potwierdzą Państwo zapłatę zaliczki w wysokości 20% ceny wycieczki na konto bankowe dostawcy usług płatniczych BS PAYONE. Następnie BS PAYONE przekaże Państwa płatność nam.
   • Pozostała kwota jest wymagalna na 42 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji otrzymają Państwo numer naszego konta, na które należy wpłacić pozostałą należność.
   • W przypadku rezerwacji krótkoterminowych (w ciągu ostatnich 6 tygodni przez wyjazdem) płatna jest cała kwota. Podczas procesu rezerwacji zostaną Państwo przekierowani do formularza przelewu, za pośrednictwem którego potwierdzą Państwo poprzez wprowadzenie danych bankowości online płatność ceny za wycieczkę na konto bankowe dostawcy usług płatniczych BS PAYONE. Państwa płatność zostanie następnie przekazane nam przez BS PAYONE. W przypadku obiektów oferujących płatność pozostałej kwoty na miejscu również tutaj dokonać należy tylko płatności zaliczki, a resztę uiścić na miejscu w dniu przyjazdu.
   • Ten wariant płatności można zastosować w ramach wszystkich rodzajów wyjazdów.
   • Opłata za ewentualne usługi dodatkowe uiszczana jest na miejscu (chyba, że w opisie obiektu podano informację, iż są one zawarte w cenie).

   9.3 Zapłata kartą kredytową:

   • Akceptujemy płatność następującymi kartami kredytowymi: Mastercard, VISA i American Express.
   • W przypadku rezerwacji, która nastąpi w terminie ponad 6 tygodni przed rozpoczęciem wycieczki, mają Państwo możliwość wyboru, czy od razu zapłacić całą kwotę, czy tylko 20 % tytułem zaliczki. W przypadku wyboru zaliczki pozostała kwota płatna jest na 42 dni przed rozpoczęciem wycieczki (zostanie ściągnięta z konta). Należy dopilnować, aby w tym czasie karta kredytowa była ważna. W przypadku obiektów oferujących możliwość dokonania zapłaty pozostałej kwoty na miejscu płacą Państwo tylko zaliczkę, a pozostałą kwotę w dniu przyjazdu na miejscu.
   • Ten wariant płatności można zastosować w ramach wszystkich rodzajów wyjazdów.
   • Opłata za ewentualne usługi dodatkowe uiszczana jest na miejscu (chyba, że w opisie obiektu podano informację, iż są one zawarte w cenie).

   9.4 Wyrażenie zgody na obciążenie rachunku:

   • Jeśli posiadają Państwo konto bankowe w Niemczech lub Austrii, mogą Państwo zapłacić w trybie polecenia zapłaty.
   • W przypadku rezerwacji, która nastąpi w terminie ponad 6 tygodni przed rozpoczęciem wycieczki, mają Państwo możliwość wyboru, czy od razu zapłacić całą kwotę, czy tylko 20 % tytułem zaliczki. W przypadku wyboru zaliczki pozostała kwota płatna jest na 42 dni przed rozpoczęciem wycieczki (zostanie ściągnięta z konta). W przypadku obiektów oferujących możliwość dokonania zapłaty pozostałej kwoty na miejscu płacą Państwo tylko zaliczkę, a pozostałą kwotę w dniu przyjazdu na miejscu.
   • Ten wariant płatności można zastosować w ramach wszystkich rodzajów wyjazdów.
   • Opłata za ewentualne usługi dodatkowe uiszczana jest na miejscu (chyba, że w opisie obiektu podano informację, iż są one zawarte w cenie).

   9.5 Płatność przez PayPal:

   • Jeśli posiadają Państwo konto PayPal, można dokonać płatności przez PayPal.
   • W przypadku rezerwacji, która nastąpi w terminie ponad 6 tygodni przed rozpoczęciem wycieczki, mają Państwo możliwość wyboru, czy od razu zapłacić całą kwotę, czy tylko 20 % tytułem zaliczki. W przypadku wyboru zaliczki na krótko przed wymagalnością pozostałej części płatności otrzymają Państwo link, za pomocą którego mogą Państwo ponownie wprowadzić informacje dotyczące płatności, co umożliwi ściągnięcie odpowiedniej kwoty z konta. W przypadku obiektów oferujących możliwość dokonania zapłaty pozostałej kwoty na miejscu płacą Państwo tylko zaliczkę, a pozostałą kwotę w dniu przyjazdu na miejscu.
   • Ten wariant płatności można zastosować w ramach wszystkich rodzajów wyjazdów.
   • Opłata za ewentualne usługi dodatkowe uiszczana jest na miejscu (chyba, że w opisie obiektu podano informację, iż są one zawarte w cenie).

   10. Dokumenty podróżne

   10.1 Jeżeli cała kwota za podróż ma zostać zapłacona świadczeniodawcy na miejscu, wyślemy Państwu wraz z potwierdzeniem rezerwacji adres i dane kontaktowe obiektu.

   10.2 W przypadku dokonywania przez Państwa zapłaty całkowitej ceny wycieczki lub zaliczki na naszą rzecz, prześlemy Państwu dokumentację wycieczki zawierającą wszystkie niezbędne informacje po zapłaceniu pełnej kwoty lub w przypadku wyboru zapłaty pozostałej kwoty na miejscu po wpłynięciu zaliczki pocztą elektroniczną i na życzenie pocztą tradycyjną (nieodpłatnie).

   11. Obsługa Klienta

   Oczywiście przed rezerwacją i podczas jej dokonywania pomocą służą Państwu nasi doradcy z centrum obsługi klienta. Podczas urlopu pomocą służy Państwu personel zatrudniony w miejscu zakwaterowania lub sieć pracowników działających na miejscu i znających lokalne warunki.